Jura Krakowsko Częstochowska 08.2018

1 Bobolice (3) (Kopiowanie) 1 Bobolice (9) (Kopiowanie) 1 Bobolice (12) (Kopiowanie) 2 Mirów (3) (Kopiowanie) 2 Mirów (10) (Kopiowanie) 2 Mirów (5) (Kopiowanie)
3 Ogrodzieniec (2) (Kopiowanie) 3 Ogrodzieniec (10) (Kopiowanie) 3 Ogrodzieniec (20) (Kopiowanie) 3 Ogrodzieniec (1) (Kopiowanie) 3 Ogrodzieniec (4) (Kopiowanie) 3 Ogrodzieniec (35) (Kopiowanie)
3 Ogrodzieniec (16) (Kopiowanie) 3 Ogrodzieniec (21) (Kopiowanie) 3 Ogrodzieniec (30) (Kopiowanie) 3 Ogrodzieniec (27) (Kopiowanie) 3 Ogrodzieniec (34) (Kopiowanie) 4 Birów (1) (Kopiowanie)                                      
4 Birów (11) (Kopiowanie) 4 Birów (5) (Kopiowanie) 4 Birów (13) (Kopiowanie) 4 Birów (15) (Kopiowanie) 6 Ogrodzieniec (4) (Kopiowanie) 6 Smoleń (6) (Kopiowanie)
7 Pieskowa Skała (3) (Kopiowanie) 7 Pieskowa Skała (31) (Kopiowanie) 7 Pieskowa Skała (6) (Kopiowanie) 7 Pieskowa Skała (10) (Kopiowanie) 7 Pieskowa Skała (19) (Kopiowanie) 7 Pieskowa Skała (34) (Kopiowanie)
7 Pieskowa Skała (36) (Kopiowanie) 7 Pieskowa Skała (44) (Kopiowanie)                                       8 Ojców (2) (Kopiowanie) 8 Ojców (7) (Kopiowanie) 8 Ojców (5) (Kopiowanie) 8 Ojców (8) (Kopiowanie)
8 Ojców (26) (Kopiowanie) 8 Ojców (9) (Kopiowanie) 8 Ojców (27) (Kopiowanie) 8 Ojców (25) (Kopiowanie)